Công ty Thiết kế web

Hướng dẫn thủ tục gộp báo cáo tài chính

Thảo luận trong 'Các loại sản phẩm/dịch vụ khác' bắt đầu bởi thuypx, 3/1/19.

 1. thuypx

  thuypx New Member

  1. Điều kiện gộp báo cáo tài chính
  Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 2, Khoản 3 quy định về phương pháp tính thuế như sau:

  Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”

  Căn cứ Luật Kế Toán số 03/2003/QH11 tại Điều 13 quy định về kỳ kế toán như sau:

  “4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm.

  Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.”

  Căn cứ theo những quy định nêu trên thì:

  Nếu kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì được cộng với kỳ kế toán của năm tiếp theo.
  Nếu kỳ tính thuế đầu tiên có thời gian nhỏ hơn 15 tháng thì doanh nghiệp được cộng gộp với kỳ kế toán của năm tiếp theo. Nói cách khác, nếu doanh nghiệp được thành lập từ tháng 10 của năm liền kề, thì được phép gộp báo cáo vào năm tiếp theo
  VD: DN thành lập vào ngày 15/10/ 2015 thì doanh nghiệp được phép gộp báo Cáo tài chính vào năm 2016


  2. Thủ tục xin gộp báo cáo tài chính
  DN cần làm công văn xin gộp Báo cáo tài chính và nộp lên cơ quan thuế trước thời hạn kỳ nộp báo cáo tài chính của năm đó ( ngày 31/03).
  Lưu ý: DN chỉ được phép làm gộp báo cáo tài chính và gộp quyết toán thuế Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Riêng quyết toán thuế Thu nhập cá nhân thì phát sinh tại năm nào thi làm quyết toán thuế TNCN cho năm đó. Xem chi tiết tại đây
   
 2. fertilizer

  fertilizer New Member

  Giúp mình hướng dẫn cụ thể hơn được không vậy?
   

trang này