Thành công đến từ việc lên thói quen trước

Bạn đang bắt đầu một doanh nghiệp mới, đó là một xuân gian thú vị, một địa cầu cơ hội và một điều chúng ta không muốn nghĩ đến là bất kỳ loại tranh chấp nào có khả năng ảnh hưởng đến doanh nghiệp của mình và Thành công trong tương lai. Nó có thể là một chủ đề đáng sợ và đề cập đến từ ‘kiện tụng’ hoặc ‘Hành động pháp lý’ sẽ làm biếu tất cả một vài người mới bắt đầu phải chạy một dặm hình thành có một số bước thực tiễn có biện pháp được tin dùng khi thiết lập doanh nghiệp của mình để tránh tranh chấp tiếp theo .

Trong phiên này họ sẽ bồi bổ lời khuyên thiết thực về các bước bạn có biện pháp thực hiện ngay từ đầu để bảo vệ doanh nghiệp của bạn, bao gồm:

• Giải quyết rõ ràng các thoả thuận giữa người sáng lập, nhà đầu tư và cổ đông.

• Lấy cố vấn pháp lý và kế toán về cách điều hành doanh nghiệp của bạn.

• Làm công việc nền về sử dụng trí tuệ của bạn và kiểm tra chúng ta sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ ai trong công việc của bạn.

• Đăng ký IP và nhãn hiệu có liên quan để sử dụng trong doanh nghiệp của bạn.

• Cung cấp hợp đồng bằng văn bản biếu nhà tuyển dụng của bạn và nhà thầu rõ ràng xác định vai trò chính.

• Chuẩn bị các điều khoản và tiền bạc tặng các giao dịch thông thường.

• Xét một cung con người đề ‘giải quyết tranh chấp’ trong các hợp đồng nhiều, tạo cơ hội để giải quyết các tranh chấp ở giai đoạn sớm nếu nó phát sinh.

SEO Manchester cũng sẽ sẵn sàng để đưa ra một vài câu hỏi và sẽ đưa ra một số ví dụ thực tế tặng sự thất bại trong việc chuẩn bị đưa đến nhức đầu cho việc khởi sự doanh nghiệp mà SEO Manchester đã hợp tác.